REGULAMIN

 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Każda osoba rezerwując wizytę w jednym z naszych pokoi internetowo, telefonicznie lub osobiście w siedzibie firmy jest zobowiązana do zapoznania się z regulaminem oraz przekazania jego treści pozostałym uczestnikom zabawy.
 2. Podczas gry uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania niniejszego regulaminu oraz zaleceń pracowników Next Level.
 3. W przypadku nie przestrzegania regulaminu pracownik Next Level ma prawo do przerwania gry i wyproszenia uczestnika bez prawa do zwrotu pieniędzy.
 4. Next Level zastrzega sobie prawo do odwołania gry lub przełożenia na inny termin w przypadku gdy osoby chcące przystąpić do zabawy są pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.
 5. Osoby poniżej 16 roku życia do gry muszą przystąpić w towarzystwie osoby dorosłej. Osoby powyżej 16 roku życia do gry mogą przystąpić same.
 6. Gra nie jest wskazana dla osób cierpiących na epilepsję, klaustrofobię, astmę, choroby serca oraz inne dolegliwości w przypadku których objawy mogą się znacznie nasilać pod wpływem intensywnych przeżyć lub dla osób będących w trakcie leczenia psychiatrycznego.
 7. Osoby z problemami zdrowotnymi oraz kobiety w ciąży które nie powinny narażać się na stresujące sytuacje powinny niezwłocznie o tym fakcie poinformować obsługę Next Level.
 8. W całym budynku obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów, w tym e-papierosów, picia alkoholu, przyjmowania substancji psychoaktywnych oraz używania otwartego ognia.
 9. Zasady odpłatności uczestnictwa w grze podane są w cenniku zamieszczonym na stronie nextlevel.konin.pl lub w recepcji lokalu.
 10. Next Level zastrzega sobie prawo do zamieszczania zdjęć uczestników zabawy na oficjalnej stronie, Facebook, instagram, jeśli uczestnicy zgodzili się na ich wykonanie w lokalu.
 11. Umowa wykonana jest przez Dominikę Prawucką prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Next Level Dominika Prawucka, ul. Fryderyka Chopina 21H/50, 62-510 Konin, Nip: 5981581334, Regon: 386120015 zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji I Informacji Działalności Gospodarczej ( CEIDG), prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki.

REZERWACJE:

 1. Rezerwacji można dokonać telefonicznie pod numerem: 577 070 209 , na stronie nextlevel.konin.pl, osobiście w siedzibie firmy lub przez portal WWW.lockme.pl
 2. Dokonując rezerwacji należy podać kontakt telefoniczny do osoby dokonującej rezerwacji oraz należy wskazać liczbę uczestników.
 3. W przypadku rezerwacji indywidualnej zapłata ceny zgodnie z cennikiem następuje w siedzibie firmy gotówką lub kartą.
 4. Obsługa Next Level zastrzega sobie prawo do kontaktu z osobą rezerwującą pokój w celu potwierdzenia rezerwacji. Sytuacja gdy zostanie podany niewłaściwy numer telefonu lub brak kontaktu z osobą rezerwującą pokój może skutkować odwołaniem rezerwacji.
 5. W przypadku gdy rezerwacja nie zostanie odwołana w terminie krótszym niż 24 godziny od ustalonej godziny skorzystania z gry w siedzibie firmy Next Level, uczestnik zostanie obciążony wszystkim kosztami według cennika rezerwacji.
 6. Rezerwacji można dokonać indywidualnie lub grupowo. W przypadku rezerwacji grupowej jak na przykład z okazji wieczoru panieńskiego/kawalerskiego, urodzin, imprezy integracyjnej czy innych spotkań towarzyskich, można dokonać rezerwacji więcej niż jeden pokój tego samego dnia.
 7. W przypadku rezerwacji grupowej , a także rezerwacji obejmującej więcej niż jeden pokój, osoba rezerwująca jest zobowiązana wpłacenia zadatku w wysokości 90% ceny wskazanej w cenniku na konto Next Level nie później niż 3 dni przed terminem odbycia gry. W przypadku nie zaksięgowania płatności rezerwacja zostanie anulowana.

GRA

1.Uczestnicy powinni pojawić się w siedzibie firmy Next Level 10 minut przed rozpoczęciem gry.  Next Level zastrzega sobie prawo do odwołania rezerwacji w sytuacji gdy grupa spóźni się ponad 10 minut lub dokonać skrócenia czasu gry.

 1. Pod czas gry zabronione jest używanie nadmiernej siły fizycznej, wspinanie się na meble oraz podejmowania aktywności, które mogą spowodować uszkodzenie wyposażenia pokoju.
 2. W celach bezpieczeństwa uczestników oraz prawidłowego przebiegu zabawy w pokojach zamontowany jest monitoring. Natomiast do komunikacji z obsługą uczestnicy dostaną woki toki.
 3. Elementy nie biorące działu w zabawie i takie których nie należy otwierać są oznaczone specjalnymi naklejkami.
 4. Czas gry wynosi 60 minut w indywidualnych wypadkach może być przedłużony.
 5. Obsługa Next Level może odmówić wzięcia udziału w grze osobom pod wpływem alkoholu czy innych środków odurzających.
 6. Gra może zostać przerwana w przypadku stwierdzenia przez obsługę Next Level złego samopoczucia któregoś z uczestników lub innego zagrożenia dla uczestników.
 7. Gra może zostać przerwana w przypadku gdy uczestnik umyślnie i z premedytacją uszkodzi elementy związane z grą które uniemożliwią dalszą zabawę.
 8. Podczas zabawy zabronione jest korzystanie z telefonów i innych urządzeń rejestrujących obraz. Wszelkie rzeczy elektroniczne uczestnicy zobowiązani są zostawić w depozytach. W przypadku nie przestrzegania tego podpunktu pracownik może przerwać zabawę i wyprosić osobę nie dostosowującą się do niniejszego regulaminu. W przypadku nagrania i udostępniania filmu będzie miało swoje konsekwencje prawne. Fabuła i wykonanie pokoju jest objęta prawami autorskimi.
 9. W sytuacji gdy uczestnik poczuje się źle lub gdy z innych powodów będzie chciał zrezygnować z zabawy może powiadomić pracownika lub skorzystać z przycisku który otwiera drzwi.

VOUCHER/ BON PODARUNKOWY

 1. Zakup Vouchera można dokonać tylko w siedzibie firmy Next Level.
 2. Voucher jest ważny 3 miesiące.
 3. Voucher upoważnia do wzięcia udziału w grze przez 2-4 osób w jednym z wybranych pokoi.
 4. Voucher jest zapakowany w eleganckiej kopercie. Za Voucher można zapłacić gotówką lub kartą.
 5. Vouchera nie można wymienić na gotówkę.
 6. Termin ważności Vouchera nie podlega przedłużeniu.
 7. W celu wykorzystania Vouchera należy dokonać rezerwacji telefonicznie 577 070 209, poprzez formularz kontaktowy na stronie nextlevel.konin.pl lub na portalu WWW.lockme.pl. W dniu rezerwacji należy okazać Voucher obsłudze Next Level .

This will close in 20 seconds