RODO

W związku z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych.

Art.1.1. Ustawę stosuje się do ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w zakresie określonym wart.2 iart.3rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UEL119 z04.05.2016, str.1), zwanego dalej „rozporządzeniem 2016/679

  1. Administratorem strony Next Level i tym samym podanych danych osobowych jest Dominika Prawucka prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Next Level Dominika Prawucka, ul. Fryderyka Chopina 21H/50, 62-510 Konin, Nip: 5981581334, Regon: 386120015.
  2. Za bezpieczeństwo danych osobowy odpowiada Administrator danych, z którym można się skontaktować za pomocą wiadomości e-mail pod adresem: biuro@nextlevel.konin.pl .

3.Rezerwując pokój na stronie nextlevel.konin.pl należy podać niezbędne do realizacji zamówienia dane osobowe: imię, nazwisko, adres e-mail oraz numer kontaktowy. Dane osobowe będę przetwarzane wyłącznie w celu potwierdzenia rezerwacji, a tak że w celu kontaktu z uczestnikiem w przypadku dokonania przez uczestnika zabawy szkody, ustalenia sprawcy i dochodzenia roszczeń. Również w sytuacji gdy uczestnicy pozostawią rzeczy osobiste, w celu odnalezienia właściciela pozostawionych przedmiotów.

  1. W przypadku rezerwacji telefonicznej dane osobowe będą przekazywane ustnie pracownikowi Next Level. Wybierając tą formę rezerwacji osoba wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych wspomnianych w podpunkcie 3.
  2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji wyżej wskazanych celów związanych ze skorzystaniem z usług prowadzonych przez firmę Next Level.
  3. W celach promocyjnych świadczonych przed Administratora usług ( w tym publikacji na serwisie Facebook, Instagram) po zakończeniu gry Administrator danych proponuje na wykonanie zdjęcia pamiątkowego uczestnikom gry. Wyrażenie zgody na wykonanie zdjęcia oraz jego publikację jest dobrowolne.
  4. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez firmę Next Level danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, zajmującego się ochroną danych osobowych, do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

This will close in 20 seconds